Tyske aktiviteter i Fitting, Nørup, Randbøl, Vandel og Vingsted 1940-1945

 

Retur til forsiden

Senest opdateret 12-04-2009

Copyright 2009 Henrik Olsen
e-mail

 

Fitting

Feltpostnummer: L 51751 (Luftwaffe)
(12.3.1943-7.9.1943) 16. Kompanie Luftnachrichten-Regiment 212 3

 

Fitting

I terrænet Ø f. pejlestationen ved Fitting er skydebaner og mindre fægtningsskydningsterræn. 
20-07-1944 1

 

Fitting

Lyttepost, 2 observationstårne
00-09-1944 1  


Würzburg Riese radar i stillingen "Fledermaus" i Fitting 3

Fitting 19. maj 1945: Pejlestationen ved Fitting - In RAF control. 50 Soldater. 7

Lindeballe

Telefoncentral i forsamlingshuset. Hele forsamlingshuset omgivet af pigtrådshegn i hvilket der om natten går stærk strøm. Besætning: 3 Luftwaffe folk. 
00-00-1944 1

 

Nørup

Engelsholm Slot er blevet beslaglagt; gennemgår nu en hovedreparation, da det skal anvendes af den øverste flyverchef med stab. 
00-04-1944 1

 

Nørup

Engelsholm Slot ved Nørup har i længere tid været besat. 04-06-1944 1

 
Major der Luftwaffe Willi Sölter, chef for KG I/26,
indkvarteret på Engelsholm3
Ankom fra Norge februar 1945 6

Randbøl

Honolulu Plantage: (Ca. 5 Km. NØ f. Vorbasse). Beliggenhed af Jagerflyveplads, se bilaget 

Selve flyvepladsen er 1000 x 250 m., og er for øjeblikket camoufleret med små graner og fyr samt ca. 5 m. høje master (dette kan dog hurtigt fjernes). Flyvepladsen er markeret langs kanten med røde pæle, der skal kunne ses fra luften. Rundt omkring pladsen er gravet jagerskjul, d.v.s. kamuflerede huller i jorden med plads til en jagermaskine. Der findes i alt 24 jagerskjul. Desuden findes indenfor NV kant af plantagen 3 stk. jagerskjul. Fra flyvepladsen er ”vejene” til jagerskjulet markeret med hvide pæle. Ligeledes er der rundt om flyvepladsen gravet huller til benzintanke, benzinvogne og ambulancer. 
15-09-1944 1   


Kortudsnit Jägerplatz Honolulu 3

Sønder Omme 25. maj 1945: Sdr. Omme
4 mand af Luftwaffe som vagt ved radiosenderen. Denne består af:
  • 1 Langbølgeantenne
  • 1 Langbølgesender 100-600 Khz
  • 1 Modtager E.B. 150 - 7100 Khz.
  • 1 Modulationsforstærker
  • 1 Morsenøgle
  • 1 elektrisk ur
  • 3 Felttelefoner
  • 1 Generator i påhængsvogn. + en del reservedele.

Stationen hører under Fliegerhorst Vejle.  7

 

Vandel

Feltpostnummer: 63406
(8.9.1943-22.4.1944) 14.3.1944 Fliegerhorst-Kommandantur A Vejle [= Vandel] 
18.4.1944 Fliegerhorst-Kommandantur A 103/XI. 3

Vandel

Til Vandel skal komme 1000 mand fra Aalborg. En del af dem skal bo i Randbøl. Flyvepladsen - der siges at blive den største i Europa ca. 6000 tønder land bliver helt omringet af skyts. Langs vejene laves huller, der cementeres; de skal fyldes med vand og skal være branddamme, 
00-04-1944 1

 

Vandel

Vandel: O.T. Feldpostnr. 4703
06-06-1944 1


Herman Süling
Chef for Luftwaffe Bauleitung Vejle 4

 

Vandel

Vejle havn: 1.6. S/S Harald Schrøder af Rostock med cement til Vandel, afgår. 4.6. til København, ledig. 
06-06-1944 1

 

Vandel

Vejle havn: 2.6. S/S Franz Ohlrogge af Brahe ank. med cement til Vandel fra Aalborg. Ikke udlosset. 
06-06-1944 1  

 

Vandel

Vejle havn: Der er over Vejle havn losset og sendt til Vandel flyveplads 15.000 ts. cement, der er lastet i Aalborg og sendt med tyske dampere hertil. I den sidste månedstid er der intet losset i havnen, men det siges, at der i Vandel via Grindsted er ankommet tysk cement i tyske banevogne. Det synes som om der atter nus kal komme Aalborg cement hertil, da der er anmeldt 2 danske dampere med henholdsvis 1900 og 2900 ts. cement fra Aalborg S/S Ellensborg og S/S Fredensborg, der er anmeldt til losning i midten af den kommende ug og sidst på ugen. Når der losses cement, losses der på havnens sydside lige udenfor den store F.D.B. silo. Der losses til banevogne, når der kan opnås tilstrækkelige heraf, i modsat fald køres der til cementlager – de gamle eksportstalde – der ligger 150 m. s. f. havnens vestlige ende. 
00-09-1944 1

 

Vandel

[tegning]
04-10-1944 1

 

Vandel

Lido: Fliegerhorstkommandant Vandel: Oberst der LW? 
00-02-1945 1 

  

Oberst der Luftwaffe Eric Kaus
chef for Fliegerhorst Vejle (Vandel)
4

Kaus med personale 4

 

Vandel

Vejle: Den 3. februar passerede 30 mand og 2 officerer – belgiere – fra Beldringe til Vandel. 
00-02-1945 1

 

Vandel

9. maj 1945: Vandel Flyveplads - 100 mand Luftwaffe plus 200 Røde Kors folk samt 60 maskiner. Maskinerne røres på startbanen. 7 

 

Vandel 14. maj 1945: Vandel Flyveplads - Bauleitungstelle overtaget af Frihedskæmperne. Selve Flyvepladsen vil dog kun blive overgivet til Englænderne. 7

 

Vandel 19. maj 1945: Vandel Flyveplads - 13 Bombemaskiner formentlig Ju 88, 37 jagere Me 109 og enklelte 110. Propellerne er ikke fjernet fra alle maskinerne. I Øjebllikket fjernes Sprængladningerne fra Rollbanerne. Vandel By bevogtes af ca. 220 Tyskere. Indgangene til Flyvepladsen bevogtes af Modstandsbevægelsen. 7

 

Vingsted

En fabrik skulle være blevet ombygget til reparation af flyvemaskinmotorer. Foretagendet skal nu udvides betydeligt. der oprettes særlig Bauleitung i Vingsted, der hidtil har sorteret under Vandel, og man er begyndt at anlægge barakker. 
00-97-1944 1

 

Vingsted

Aktieselskabet Justkostab. Antagelig samlet fabrik eller reparations værksted. Lager af flyvemotorer og reservedele. Danske og tyske sabotagevagter. En del boliger under opførelse, antagelig til funktionærerne (lige ved stationen)
00-09-1944 1

 

Vingsted

Funk & Co.: Fabrikation i stor stil af dele til flyvemaskiner. 200 mand tyske arbejdere beskæftiget. 
00-02-1945 1

 

Vingsted

Tyskerne har forlangt Vingsted Station og en kartoffelmelsfabrik rømmet straks. Beboerne har modsat sig kravet. Der blev svaret, at man så ville forlange alle ejendomme tillige med station m.m. 
25-05-1944 1

 

Vingsted

På fabrik N. f. Vingsted Mølle Station (på Vandelbanen ca. 10 km. VSV for Vejle) er oprettet depot for flyvemaskinemotorer og reservedele til disse. Fabrikken er omgivet af pigtråd. Der er vagt.
12-06-1944 1

 

Vingsted

Den gamle kartoffelmelsfabrik i Vingsted i nærheden af Vandel er taget i brug af tyskerne. Den blev til for kort tid siden benyttet af et firma, som fremstillede isoleringsplader. Nu er der foreløbig opmagasineret en del kasser indeholdende flyvemaskinemotorer. Alle maskiner, der stod i fabrikken, er demonteret og sendt til Glostrup for at skaffe plads. Driftslederen ved Kolding Oplands Højspændingsforsyning har været tilkaldt. Der blev forlangt omlægning af den elektriske installation med henblik på betydelig større kapacitet. Ændringen er teknisk umulig. Samtidig med overtagelsen af fabriksbygningen har man begyndt at anlægge store barakker på det nærliggende stadion. 
15-06-1944 1

Vingsted

Lageret af flyvemaskinedele i fabrikken overfor Vingsted Mølle St. skal være vokset. Der ankommer og afgår fyldte godsvogne til fabrikken (der går sidespor fra banen til denne). Der er observeret nogle blåtmalede metaldele af flg. udseende. 08-07-1944 1

 

Vingsted

Værnemagten har overtaget A/S Justcos fabrik i Vingsted Mølle ved landevejen Ødsted-Bredsten, der hvor den skærer Vejle Å. Endvidere er overtaget et areal, hvor der dels er opført barakker og dels ventes opført en fabrik, idet der er bragt 1 million mursten til stedet. Der er beskæftiget mindst 100 danske arbejdere, stedet bevogtes af tysk militær. Arbejderne må ikke omtale, hvad der foregår. Man mener, at fabrikken benyttes til fremstilling og reparation af flyvemaskiner eller reservedele til motorer. Vandel flyveplads støder op til fabriksterrænet. 
07-09-1944 1

 

Vingsted

Store forsyninger af mursten tilgår. Ved havnen[?] opføres en stor bygning med skorsten. Den tidligere fabrik for bygningsmaterialer ”Justco” afsender nu daglig 14-16 vognladninger flyvemotorer. 
06-12-1944 1

 

Vingsted

Efter foreliggende oplysninger bruges fabrikken i Vingsted Mølle til at samle flyvemaskinmotorer. Der er ikke værksteder til fabrikation. Skitse over fabrikken. 21-12-1944 1  

 

Vingsted

19-03-1945 1  

 

Vingsted

Benzindepot samt diverse depoter for Vandel flyveplads. 
01-05-1945 1

 

Vingsted

Det ser ud til, at Vingsted i stor stil bruges som omladestation og gennemgangsdepot. Vognene, der kommer fra Tyskland, er for det meste fra Neumünster; de åbnes i Vingsted og sendes i mange tilfælde videre til Greve-Vadum-Måløv-Kastrup og Vojens.  Det synes, som om der afsendes mere, end der tilgår. Tilførslerne udover flyvemateriel er mursten, kalk, brædder og gentræ i beherskede mængder. 
01-12-1945 1

 

Vingsted

I Vingsted lå Flieger-Geräte-Ausgabe-Stelle (G.A.St.) 5/XI.  Det var et depot med et utal af reservedele, møbler, sportsartikler mv., til brug for fly og flyvepladser, dog undtaget ammunition! I maj 1945 var der 1 officer, 2 embedsmænd, 118 befalingsmænd/menige, 2 civile arbejdere samt 6 Helferinnen.
21-01-2006
6

Vingsted 9. maj 1945: Vingsted Mølle - Tysk vagt 7

 

Kilder:
1 Rigsarkivet, 0201-018 Generalstabes Efterretningssektion, Sager – Pk. XVIIIa
2 Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv
3 Privat arkiv
4 Vandel Bunkermuseum
5 N.M. Schaiffel-Nielsen: De tog vore hjem - Flyvestation Vandel 1943 - 1960
6 Oplyst af Jørn Junker
7 Generalkommandoens Efterretningstjeneste - Midtjydske Afsnit. Efterretningsrapporter 
  sendt til Jydsk-Fyenske Kommando